MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tổng kết sách

Estimated reading: 2 minutes 120 views

Các bạn thân mến,

Như vậy, các bạn đã đọc xong nội dung tập 1 của cuốn sách “Thiết kế và Phát triển Sản phẩm”. Có thể nhận thấy rằng, tập 1 chú trọng vào Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm với các hoạt động diễn ra mang tính tương đối tuần tự. Tập 2 của cuốn sách này sẽ tập trung vào khía cạnh khác: các kỹ thuật dùng trong các bước chúng ta đã đi qua. Có thể kể đến như:

Leave a Comment

CONTENTS