MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Lời kết

Estimated reading: 2 minutes 104 views
Kết luận
Như vậy, thông qua các kiến thức trong tài liệu này, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn hoạt động Thiết kế và Phát triển sản phẩm diễn ra như thế nào trên thực tế. Mỗi hoạt động trong quy trình phát triển sản phẩm đều gắn bó mật thiết với nhau. Thực hiện tốt các bước không những giúp bạn tạo ra sản phẩm tốt, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thị hiếu của khách hàng mà còn tối ưu chi phí, nguồn lực và tránh được các rủi ro.
Tổng kết
Ngoài việc áp dụng thuần thục các bước này, các bạn cần kết hợp nhuần nhuyễn với các khâu quản lý, hạch toán, vận hành để tạo ra thành công cho riêng mình. Hy vọng rằng, thông qua tài liệu này, các bạn sẽ có thêm hình dung về Thiết kế và Phát triển sản phẩm và thấy được ngành này có thể được áp dụng vào công việc hiệu quả.

Leave a Comment

CONTENTS