MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phụ lục 2: Xu hướng thiết kế & phát triển sản phẩm

Estimated reading: 1 minute 105 views
Các xu hướng mới trong thiết kế và phát triển sản phẩm
  • Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Thiết kế và phát triển sản phẩm đang diễn ra trên Thế giới. Nắm bắt được các xu hướng này, các bạn có thể hòa nhịp cùng với sự phát triển chung của ngành ở môi trường toàn cầu hóa ngày nay.
  • Tôi hy vọng rằng những thông tin thu được từ phần này sẽ giúp nhiều bạn nảy ra được các ý tưởng, các mô hình kinh doanh mới, để cuốn sách được góp phần vào thành công của bạn.
Xu hướng 1: Crowdsourcing
Xu hướng 1: Crowdsourcing

Crowdsourcing Crowdsourcing, còn được gọi là “nguồn lực

Xu hướng 2: Mass Customization
Xu hướng 2: Mass Customization

Mass Customization Mass Customization, tạm dịch là “tùy

Xu hướng 3: Product – Service Systems
Xu hướng 3: Product – Service Systems

Product – Service Systems Product – Service Systems

Xu hướng 4: Product Lifecycle Management
Xu hướng 4: Product Lifecycle Management

Product Lifecycle Management Product Lifecycle Management (PLM –

Các xu hướng khác
Các xu hướng khác

Tổng quan Các xu hướng khác được giới

Tổng kết
Tổng kết

Tổng quan Như vậy là ở phần này,

Leave a Comment

CONTENTS