MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tổng kết

Estimated reading: 2 minutes 67 views
Tổng quan
  • Như vậy là ở phần này, chúng ta đã cùng nhau điểm qua 8 xu hướng chính liên quan trực tiếp đến Thiết kế và phát triển sản phẩm đang thịnh hành. Theo quan điểm của cá nhân tôi, đây là những xu hướng chủ đạo sẽ dẫn dắt sự phát triển của
  • Thiết kế và phát triển sản phẩm trong tương lai gần và sẽ đem lại những thay đổi đáng kể trong công nghiệp sản xuất và trong xã hội. Dấu ấn của Thiết kế và các nhà Thiết kế sẽ trở nên ngày càng đậm nét hơn. Thiết kế đã đi từ những chủ đề vi mô đến những chân trời rộng lớn hơn. Tất nhiên, đây là nhận định của cá nhân tác giả, từ góc nhìn của mình. Các bạn có thể có những nhận định khác và chúng ta có thể trao đổi để cùng hoàn thiện bức tranh này.
Kết luận

Các xu hướng trên, về nhiều khía cạnh, có quan hệ mật thiết với nhau. Tác giả hy vọng, bức tranh vừa vẽ về các xu hướng này có thể giúp gợi mở cho bạn đọc những ý tưởng sản phẩm và mô hình kinh doanh mới. Đó cũng là thành công của bộ sách.

Leave a Comment

CONTENTS