MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Xu hướng 3: Product – Service Systems

Estimated reading: 13 minutes 90 views
Product – Service Systems
Product – Service Systems (PSS) được hiểu là các hệ thống tích hợp sản phẩm và dịch vụ. PSS là một khái niệm mới, được đưa ra đầu tiên ở các nước châu Âu và đang dần trở nên phổ biến trong nghiên cứu cũng như được ứng dụng ngày càng nhiều trong công nghiệp.
PSS
PSS được định nghĩa bởi Goedkoop (Hà Lan) như là một tổ hợp bao gồm sản phẩm và dịch vụ được kết hợp theo tỷ lệ khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chúng ta đã quá quen với cách kinh doanh truyền thống, trong đó nhà sản xuất bán “sản phẩm” của mình cho khách hàng.
Mô hình dịch vụ đi kèm sản phẩm

Ở mô hình này, công ty sản xuất và bán ra cho khách hàng sản phẩm và cung cấp dịch vụ kèm theo. Sản phẩm bán ra là những sản phẩm vật lý thông thường như: điện thoại, máy in, máy tính, máy công cụ...Dịch vụ đi kèm có chức năng giúp cho sản phẩm duy trì hoạt động hoặc hoạt động tốt hơn hoặc bổ sung tính năng mà sản phẩm chưa có. Mô hình này được gọi là “product – oriented PSS” (PSS chú trọng sản phẩm). 

Hình 17.13. Apple cung cấp dịch vụ Appstore đi kèm sản phẩm iPhone. Nguồn: theverge.com.
Mô hình chia sẻ chức năng sản phẩm
Khác với mô hình cung cấp dịch vụ đi kèm sản phẩm như trên, mô hình chia sẻ chức năng sản phẩm không “bán” sản phẩm cho khách hàng, mà thay vào đó, họ “bán” chức năng hay “quyền sử dụng” sản phẩm cho khách hàng. Ở mô hình này, nhà sản xuất (hay nhà cung cấp dịch vụ) sẽ giữ lại quyền sở hữu sản phẩm đồng thời đảm nhận việc bảo trì, sửa chữa...Khách hàng chỉ đơn giản là trả tiền và có quyền dùng sản phẩm.
Hình 17.14. Dịch vụ car – sharing của Zipcar. Ảnh chụp màn hình website tháng 12/2013.
Kết luận

Mô hình này không những tiết kiệm tiền cho khách hàng, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa chiếc xe mà còn góp phần hạn chế số lượng xe lưu thông, tiết kiệm năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường sống. Mô hình này được gọi là “use– oriented PSS” (PSS chú trọng sử dụng).

Mô hình dịch vụ hướng kết quả
Ở mô hình này, khách hàng mua một “kết quả” mà họ cần. Họ không quan tâm đến việc nhà cung cấp dịch vụ dùng sản phẩm gì và theo cách thức nào để đem lại kết quả đó. Đây cũng là lẽ tự nhiên bởi vì khi khách hàng mua sản phẩm nào đó, xét cho cùng, là để giúp họ làm được việc gì đó họ cần (ví dụ như chúng ta mua chiếc tuốc nơ vít là vì nó giúp chúng ta vặn đinh vít, là việc chúng ta cần làm).
Hình 17.15. Dịch vụ sơn nhà là ví dụ cho result – oriented PSS. Nguồn: Jonathanwoolf/Wikimedia Commons.
Kết luận

Ba ví dụ trên đã góp phần giúp các bạn đọc có cái nhìn cơ bản về khái niệm PSS cũng như mô hình kinh doanh có dùng PSS. PSS hứa hẹn trở thành mô hình phổ biến trong tương lai trên toàn cầu vì nó mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan, giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Cụ thể như sau:

Lợi ích của PSS với xã hội
Việc đưa vào sử dụng các mô hình PSS giúp xã hội nhận thức đầy đủ hơn các vấn đề môi trường và việc tăng cường tỷ phần dịch vụ trong hệ thống PSS giúp tạo ra nhiều việc làm trong xã hội do việc sử dụng nhân công tăng (ngành dịch vụ là ngành sử dụng nhân công nhiều).
Kết luận

Hiện tại, đề tài nghiên cứu mà tác giả theo đuổi liên quan đến việc đề xuất và hoàn thiện quy trình thiết kế PSS để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh sản phẩm sang mô hình kinh doanh PSS. Các bạn quan tâm sâu hơn đến chủ đề này có thể thảo luận trong topic support tại diễn đàn MES Lab.

Leave a Comment

CONTENTS