MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Xu hướng 4: Product Lifecycle Management

Estimated reading: 19 minutes 146 views
Product Lifecycle Management
  • Product Lifecycle Management (PLM – được hiểu là “quản lý vòng đời sản phẩm”) là hướng tiếp cận mới với Phát triển sản phẩm trong hơn chục năm trở lại đây.
  • Khác với quan điểm truyền thống, vốn coi việc làm sản phẩm của doanh nghiệp chỉ bắt đầu từ khâu thiết kế đến khâu chế tạo, PLM coi dự án sản phẩm bắt đầu từ lúc doanh nghiệp nhận thức được cơ hội, có ý tưởng cho đến khi thiết kế, chế tạo sản phẩm, bán cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm đến tận lúc sản phẩm “nghỉ hưu” và được tái chế hoặc tiêu hủy.
Ấn tượng đầu tiên về PLM
Nói một cách ngắn gọn, PLM là làn sóng mới trong sản xuất. Nó nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt trong khoảng hơn chục năm trở lại đây. PLM là hệ quả trực tiếp của tư duy tinh gọn, tiết kiệm và tối ưu trong sản xuất. Tuy nhiên, khác với Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing), PLM áp dụng triết lý của mình trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm từ khâu thiết kế, phát triển, chế tạo, sử dụng cho đến khi tiêu hủy sản phẩm (kết thúc vòng đời).
Hình 17.16. Minh họa vòng đời sản phẩm. Nguồn: Mdd/Wikimedia Commons.
PLM là tầm cao mới của tư duy Tinh gọn
Chúng ta đã từng được biết đến Tư duy tinh gọn thông qua khái niệm về Sản xuất tinh gọn. Sản xuất tinh gọn, nói một cách đơn giản, là triết lý sản xuất mà trong đó, người kỹ sư tìm ra những khâu gây lãng phí hay kém hiệu quả trên toàn dây chuyền sản xuất sản phẩm để từ đó loại bỏ các khâu này, thay bằng các cấu trúc mới hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn.
Hình 17.17. Sản xuất tinh gọn sửa chữa sai sót sau khi nó xảy ra. Nguồn: leanenterpriseteam.ca.
Những tiền đề của PLM
PLM xuất hiện do có những tiền đề sau đây:
Hình 17.18. Càng về sau, chi phí đơn vị trên sản phẩm càng giảm. Nguồn: Sách “Product Lifecycle Management” của Grieves.
Ứng dụng hệ thống PLM

Ứng dụng hệ thống PLM có thể giúp thử nghiệm và rút ra quy
trình tối ưu trước khi đưa vào sản xuất thật. Điều này giúp cho doanh nghiệp đạt được mức sản xuất chi phí thấp ngay lập tức mà không cần phải trải qua giai đoạn sản xuất với chi phí cao.

Hình 17.19. PLM yêu cầu hạ tầng CNTT rất cao. Nguồn: Sam Johnston/Wikimedia Commons.
Hình 17.20. "Ảo hóa" một chiếc xe trong phần mềm CAD. Nguồn: Er. Avinash Singh/Wikimedia Commons.
Sự “ảo hóa” để lưu trữ và chia sẻ
  • Sự “ảo hóa” để lưu trữ và chia sẻ được thì cần được chuyển qua các dạng bản ghi. Loại bản ghi từ lâu đã được dùng là các mô hình vật lý (đất sét, gỗ, kim loại…), các bản vẽ, gần đây là các mô hình CAD 2D và 3D (hình 17.20), gần hơn nữa là các mô hình có kèm theo mô phỏng trên phần mềm…
  • Sự “ảo hóa” ngày càng hiện đại sẽ thúc đẩy việc chia sẻ thông tin sản phẩm tốt hơn, chính xác hơn và đem lại cái nhìn thống nhất về sản phẩm giúp việc hợp tác đạt hiệu quả mong muốn. Sự “ảo hóa” như vậy diễn ra trong hệ thống PLM.
Quy trình được định nghĩa

Quy trình được định nghĩa là các quá trình mang tính tất định, có nghĩa là với một tập hơn đầu vào cho trước, chắc chắn 100% bạn sẽ nhận được một tập hợp đầu ra nhất định, có thể đoán từ trước (xem thêm Chương 2, Tập 1).

Phân tích

Có một tình huống phổ biến của doanh nghiệp là “Practices” (hiểu như “Kinh nghiệm”), là trạng thái ở giữa “Quy trình” và “Nghệ thuật”. Với “Practice”, đầu vào và đầu ra được kiểm soát tương đối tốt. Với một tập hợp đầu vào, doanh nghiệp có thể thu được đầu ra nằm trong một khoảng dự đoán trước. Và doanh nghiệp sẽ quyết định đầu ra này có chấp nhận được không trên cơ sở xem xét, thảo luận cụ thể.

Hình 17.21. Sự khác nhau giữa Art, Practice và Process - chú ý các mũi tên input, output: hình dạng và số lượng. Nguồn: Sách “Product Lifecycle Management” của Grieves.
  1. Siemens NX
  2. Dassault CATIA
  3. Autodesk PLM 360
  4. PTC PLM
  5. Aras Innovator
  6. Các hệ thống khác
Aras Innovator

Trong số các hệ thống trên, Aras Innovator là hệ thống PLM mở, miễn phí, dễ dùng và có tính tùy biến cao, chứa đựng nhiều điểm thú vị trong thực hành và hứa hẹn về mặt ứng dụng. Các bạn quan tâm đến các hệ thống này có thể thảo luận trên topic support tại diễn đàn MES Lab.

Leave a Comment

CONTENTS