MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

5 bước được thiết kế dựa trên nền tảng “Design Thinking” – Tư duy thiết kế.

Estimated reading: 9 minutes 96 views
Tổng quan
Tài liệu Thiết kế và tích hợp dịch vụ của chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn cách tiếp cận, triển khai tiêu chuẩn khi phát triển mô hình dịch vụ (bắt đầu có những ý tưởng kinh doanh dịch vụ hoặc phát triển thêm mô hình dịch vụ của mình) bằng quy trình 5 bước được thiết kế dựa trên nền tảng “Design Thinking” – Tư duy thiết kế.
Hình 1.3: Quá trình thiết kế dịch vụ theo Design Thinking.
Design Thinking

Design Thinking là một bộ các quy tắc được vận dụng để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh, trong phát triển sản phẩm, và tất nhiên cả trong thiết kế dịch vụ. Design Thinking bao gồm 4 đặc trưng:

  • Human centered: Lấy người dùng làm trung tâm.
  • Collaborative: Cộng tác chặt chẽ trong quá trình thiết kế.
  • Experimental: Đề cao việc chế mẫu và thử nghiệm.
  • Optimistic: Mọi bài toán đều có thể tìm lời giải.
Hình 1.4: Dịch vụ mới ra đời theo Design Thinking cần đáp ứng đủ ba yếu tố: nhu cầu khách hàng, năng lực triển khai và giá cả dịch vụ.
Những vấn đề cần phải lưu tâm khi thiết kế và tích hợp dịch vụ
Trở lại câu hỏi đâu là những vấn đề cần phải lưu tâm khi thiết kế và tích hợp dịch vụ, chúng ta có thể kể đến những yếu tố chính như sau.
Kết luận

Từ những vấn đề cần lưu tâm nhất này, việc cần làm là thực hiện chúng một cách bài bản, cụ thể để đạt hiệu quả cao. Trong các chương tiếp theo của tài liệu, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích từng vấn đề, giúp các bạn có thêm những bài học, kiến thức bổ ích để áp dụng, phát triển dịch vụ của mình.

Leave a Comment

CONTENTS