MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chiến lược thiết kế và tích hợp dịch vụ

Estimated reading: 5 minutes 91 views
Tổng quan
Với mỗi dịch vụ khác nhau, chúng ta sẽ có những chiến lược thiết kế và tích hợp dịch vụ khác nhau.
Giới thiệu qua về sách
  • Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ tập trung đi vào nội dung thiết kế và tích hợp dịch vụ, trải nghiệm nhằm mục đích xác được các yếu tố mà dịch vụ cần có trong tương lai (tiện ích, không gian, nhân lực, quy trình thực hiện, sản phẩm đi kèm dịch vụ,…).
  • Do đó, nội dung sẽ không đi sâu đến các phần quản lý, vận hành dịch vụ đang hoạt động, triển khai trên thực tế như: quản lý sản xuất, quản lý nhân lực, quản lý tài chính,…
Thiết kế và tích hợp dịch vụ

Như đã nói ở trên, Thiết kế và tích hợp dịch vụ là công việc được thực hiện theo một chuỗi hành động nối tiếp, có quan hệ mật thiết với nhau. Vì thế, khi thực hiện, chúng ta cần phải chú ý đến một số vấn đề nhất định, nếu không dịch vụ sẽ gặp nhiều bất cập khi triển khai trên thực tế.

Leave a Comment

CONTENTS