MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ – IRR

Estimated reading: 3 minutes 84 views
Giá trị IRR
Giá trị IRR chính là giá trị của tỷ suất chiết khấu (r) khiến cho giá trị NPV = 0. Tức là mức rủi ro mà tại đó dự án, hay khoản đầu tư sẽ hòa vốn. Hay nói cách khác IRR là nghiệm của phương trình NPV = 0.
Điểm yếu khi sử dụng NPV là gì?

Nếu để đánh giá khả thi, NPV là công cụ hữu ích. Nhưng nếu dùng nó làm căn cứ quyết định lựa chọn phương án triển khai tiếp thì NPV có thể bỏ sót mất yếu tố về quy mô của dự án.

Kết luận

Quay trở lại ví dụ với ba phương án, ta thấy phương án B và phương án C cho kết quả NPV gần như nhau, tuy nhiên phương án C yêu cầu đầu tư ban đầu lớn hơn, và cho tổng doanh thu sau 4 năm cao hơn. Nhưng do ở quy mô lớn hơn nên IRR của phương án C lại thấp hơn. Như vậy đầu tư vào phương án B sẽ ít rủi ro hơn C, và phương án A vẫn là phương án đáng đầu tư nhất.

Leave a Comment

CONTENTS