MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Nguồn gốc, khái niệm Sở hữu trí tuệ

Estimated reading: 6 minutes 87 views
Nguồn gốc
Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) là một tổ chức quốc tế có mục đích nhằm đảm bảo quyền của người phát minh và chủ sở hữu tài sản trí tuệ được bảo hộ trên toàn thế giới. Các nhà phát minh, tác giả được công nhận và hưởng thành quả từ tài năng của họ.
WIPO

WIPO là một trong số 16 cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc có trách nhiệm thúc đẩy việc bảo hộ sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới. Để hoàn thành trách nhiệm này, WIPO thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quản lý nhiều “liên hiệp” và các tổ chức khác được thành lập trên cơ sở hiệp định đa phương và tạo ra các luật mẫu để các nước đang phát triển thông qua. Việt Nam hiện là thành viên của hầu hết các công ước hoặc hiệp ước đa phương về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, giống cây trồng và quyền tác giả.

Leave a Comment

CONTENTS