MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Những đối tượng cần được bảo vệ sở hữu trí tuệ trong dịch vụ

Estimated reading: 1 minute 81 views
Giới thiệu chung
Cùng với những thành quả sáng tạo và đổi mới của nhân loại, sở hữu trí tuệ tồn tại ở mọi nơi xung quanh chúng ta. Mọi sản phẩm hay dịch vụ mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hằng ngày đều là kết quả của một chuỗi sáng tạo, dù là lớn hoặc nhỏ. Vậy trong dịch vụ, những đối tượng nào cần có sở hữu trí tuệ.
Thương hiệu, Nhãn hiệu
Thương hiệu, Nhãn hiệu

Phân tích Tên, logo, hình ảnh các dòng

Quyền tác giả
Quyền tác giả

Giới thiệu Đây là quyền hợp pháp bảo

Bí mật kinh doanh
Bí mật kinh doanh

Giới thiệu Là công thức chế biến, quy

Chỉ dẫn địa lý
Chỉ dẫn địa lý

Giới thiệu Hiểu một cách đơn giản nhất,

Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh
Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh

Giới thiệu Quyền chống cạnh tranh không lành

Leave a Comment

CONTENTS