MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Bí mật kinh doanh

Estimated reading: 2 minutes 79 views
Giới thiệu
Là công thức chế biến, quy trình, hoặc thiết bị được sử dụng trong kinh doanh mang đến cho chủ sở hữu một lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh khác. Điều này thực sự cần phải bí mật, chỉ tiết lộ cho những nhân sự chủ chốt của công ty, và công ty cần phải có biện pháp nhằm giữ bí mật tuyệt đối. Nó sẽ là tất cả, nhưng thật vô ích nếu như đối thủ cạnh tranh với bạn biết được nó.
Hình 11.3: Pemberton - Người nắm giữ công thức bí mật Coca-Cola đầu tiên trên thế giới. Ảnh: WikimediaImages/Pixabay.

Leave a Comment

CONTENTS