MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh

Estimated reading: 4 minutes 80 views
Giới thiệu
Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được coi là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Việc quy định như vậy bởi đối tượng sở hữu công nghiệp là một yếu tố thể hiện lợi thế cạnh tranh trong thương mại, nên đã có không ít các doanh nghiệp thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xâm hại đến các đối tượng sở hữu công nghiệp của đối thủ để thu lợi bất chính trong kinh doanh. Ngoài ra, tính độc quyền của quyền sở hữu công nghiệp có thể bị các doanh nghiệp sở hữu quyền lạm dụng để cản trở thương mại. Do vậy, pháp luật quy định quyền chống cạnh tranh không lành mạnh để đối phó với các loại hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể gặp phải.
Kết luận

Để bảo vệ chủ thể bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Luật Sở hữu trí tuệ cũng đã quy định chủ thể này có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự cũng như biện pháp hành chính theo quy định pháp luật về cạnh tranh.

Tổng kết chương
  • Trên đây là những kiến thức cơ bản về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong ngành dịch vụ, để tìm hiểu thêm những kiến thức chuyên sâu hơn về chủ đề này, các bạn có thể tham khảo cuốn CDI Framework 2021. Nếu muốn nghiên cứu, tìm hiểu thêm về công việc tương tự nhưng áp dụng cho sản phẩm, các bạn có thể tìm đọc RDI Toolkit.
  • Để biết thêm thông tin về các tài liệu này, các bạn có thể liên hệ với MES LAB.

Leave a Comment

CONTENTS