MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thương hiệu, Nhãn hiệu

Estimated reading: 3 minutes 74 views
Phân tích
  • Tên, logo, hình ảnh các dòng sản phẩm hoặc các lĩnh vực hoạt động được sử dụng bởi một cá nhân hoặc doanh nghiệp với mục đích phân biệt dịch vụ của họ với đối tượng khác được coi là thương hiệu, nhãn hiệu. Bảo vệ nhãn hiệu mang lại cho doanh nghiệp quyền ngăn chặn đối thủ cạnh tranh copy dịch vụ của họ.
  • Doanh nghiệp sẽ được bồi thường khi có bất kỳ thiệt hại từ sự cạnh tranh không lành mạnh này. Bảo vệ thương hiệu cũng là bảo vệ người tiêu dùng bằng cách tránh sự nhầm lẫn giữa các thương hiệu trên thị trường. Phổ biến nhất về nhãn hiệu là tên và biểu tượng của công ty. 
Hình 11.2: Khi nhìn thấy chữ “M” màu vàng, khách hàng sẽ biết đó là thương hiệu McDonald’s. Ảnh: Joiarib Morales Uc/ Unsplash.

Leave a Comment

CONTENTS