MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Vai trò của sở hữu trí tuệ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Estimated reading: 4 minutes 82 views
Tổng quan
  • Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp startup hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có tên thương mại hoặc sở hữu một hoặc nhiều nhãn hiệu.
  • Ví dụ: P&G là tên thương mại nhưng có nhiều nhãn hiệu như TIDE, DOWNY, PANTENE,…Một số doanh nghiệp cũng sở hữu các đối tượng có quyền sở hữu trí tuệ khác nữa như: sáng chế, bí mật kinh doanh, hoặc ấn phẩm sách báo, tài liệu quảng cáo doanh nghiệp. Do đó, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.
Vài trò của sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ có thể nâng cao giá trị thị trường cho doanh nghiệp. Cụ thể là:

Leave a Comment

CONTENTS