MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Đặc điểm của nhận diện thương hiệu

Estimated reading: 8 minutes 79 views
Giới thiệu chung
Nhận diện thương hiệu là tất cả những gì có thể nhìn thấy và có thể tạo liên tưởng về thương hiệu mà doanh nghiệp muốn xây dựng và gìn giữ trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Nó phải được xây dựng trên cơ sở các thuộc tính của thương hiệu.
Về cảm xúc

Thương hiệu phải truyền đạt đến khách hàng thông điệp đáng nhớ và có liên quan trên các điểm tiếp xúc bên trong (văn hóa công ty) và bên ngoài (người tiêu dùng). Những điểm tiếp xúc này bao gồm thiết kế trải nghiệm của sản phẩm hoặc dịch vụ, giao tiếp trực quan, quảng cáo, tiếp cận dịch vụ và trải nghiệm khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng.

Leave a Comment

CONTENTS