MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Công nghệ hiện đại

Estimated reading: 5 minutes 83 views
Giới thiệu chung
Với sự giúp đỡ của công nghệ, dịch vụ được tập trung vào khách hàng và dễ dàng đổi mới hơn. Đó là trải nghiệm của khách hàng, không chỉ về giá cả, mà còn quyết định sự thành công của nhà cung cấp. Công nghệ đã mang lại lợi ích to lớn về tốc độ, hiệu quả và tính liên kết, nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng có tính chọn lọc, thách thức hơn. Ứng dụng công nghệ sẽ thu hút khách hàng và xây dựng mối quan hệ dịch vụ bền vững, bởi ứng dụng công nghệ thông minh, đang ngày càng trở nên linh hoạt.
Hình 13.1: Nhờ có công nghệ 4.0 nên dịch vụ đặt phòng online trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Ảnh: chụp màn hình từ trang Treveloka.

Leave a Comment

CONTENTS