MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Crowdsourcing

Estimated reading: 3 minutes 79 views
Khái niệm
Crowdsourcing có nghĩa là sử dụng nguồn lực cộng đồng, hay nguồn lực đám đông, hay trí tuệ tập thể. Đó là một trào lưu xuất hiện từ đầu thế kỷ 21. Cho đến nay, Crowdsourcing đã phát triển mạnh mẽ và trở nên phổ biến trong xã hội. Crowdsourcing là hình thức đưa một công việc, một nhiệm vụ cho đám đông không xác định. Đám đông này thường là những người dùng Internet, là cá nhân riêng lẻ, không nằm trong tổ chức nào. Định nghĩa này có vẻ hơi chung chung và khó hình dung, vì thế, chúng ta hãy cùng nhau lấy ví dụ để làm sáng tỏ.
Hình 13.2: Ảnh chụp màn hình một số vấn đề được các công ty đưa lên trang Innocentive.com.
Crowdsourcing được tiến hành theo từng bước như sau:
  • Công ty có vấn đề cần giải quyết.
  • Công ty đưa vấn đề đó lên internet.
  • Công ty mời gọi “cộng đồng” tham gia giải quyết vấn đề.
  • Cộng đồng đưa ra giải pháp.
  • Cộng đồng bầu chọn giải pháp.
  • Công ty trao thưởng cho giải pháp được chọn.
  • Công ty sở hữu giải pháp.
  • Cuối cùng, công ty và cộng đồng cùng có lợi.

Đây là nguyên tắc chung của tất cả dự án Crowdsourcing, dù trong từng dự án cụ thể, mô hình này có thể biến thể đi đôi chút.

Leave a Comment

CONTENTS