MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mass Customization

Estimated reading: 4 minutes 87 views
Khái niệm
Tạm dịch là “tùy biến hàng loạt”, là một khái niệm mới xuất hiện trong khoảng 20 năm trở lại đây. Ngày nay, doanh nghiệp không những phải sản xuất được những sản phẩm với giá thành thấp, chất lượng cao, mà còn phải chứng minh được tính đa dạng. Khái niệm “sản xuất đại trà theo nhu cầu khách hàng” ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu trên. Nó là phương thức sử dụng các quá trình linh hoạt và cấu trúc có tổ chức, để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa theo nhu cầu khách hàng với mức giá thấp, do tận dụng ưu thế của hệ thống sản xuất đại trà.
Hình 13.3: Menu đa dạng của McDonald’s đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ảnh: chụp màn hình từ trang McDonald’s.com.
Kết luận

Đặc thù của Mass Customization có sự liên quan mật thiết của người dùng vào quá trình phát triển dịch vụ, nên Mass Customization có quan hệ mật thiết với Crowdsourcing. Mass Customization còn mở ra cơ hội cạnh tranh mới cho các doanh nghiệp thông qua việc đáp ứng tối đa thị hiếu khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.

Leave a Comment

CONTENTS