MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tích hợp sản phẩm và dịch vụ – PSS

Estimated reading: 4 minutes 88 views
Giới thiệu
Xu hướng này được hiểu là các hệ thống tích hợp sản phẩm và dịch vụ. PSS có một vài mô hình phổ biến trên thế giới.
Kết luận

Ba mô hình trên giúp các bạn có cái nhìn cơ bản về khái niệm Tích hợp sản phẩm và dịch vụ, cũng như mô hình kinh doanh được sử dụng PSS. hình phổ biến trong tương lai, vì nó mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan, giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến phát triển bền vững.

Leave a Comment

CONTENTS