MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 14: Mô hình tích hợp sản phẩm & dịch vụ Product – Service system (PSS)

Estimated reading: 1 minute 91 views
Tổng quan
  • Trong chương trước, chúng ta đã tìm hiểu các xu hướng mới, trong đó có một xu hướng đáng chú ý, đó là Mô hình tích hợp sản phẩm và dịch vụ - Product – Service System (PSS).
  • Vậy Tích hợp sản phẩm và dịch vụ là gì? Nó khác gì so với dịch vụ truyền thống? Để thực hiện cần những công cụ nào? Để giải đáp các câu hỏi này, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nội dung Mô hình tích hợp sản phẩm và dịch vụ - PSS .
Mô hình PSS trên thế giới
Mô hình PSS trên thế giới

Giới thiệu chung Hãy tưởng tượng bạn ở

Tích hợp sản phẩm và dịch vụ là gì?
Tích hợp sản phẩm và dịch vụ là gì?

Mô hình tích hợp dịch vụ - PSS

Leave a Comment

CONTENTS