MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mô hình PSS trên thế giới

Estimated reading: 3 minutes 78 views
Giới thiệu chung
  • Hãy tưởng tượng bạn ở Hà Nội và đi công tác vào Sài Gòn. Bạn muốn có một chiếc xe để lái quanh thành phố, thậm chí đi các tỉnh. Nếu cảm thấy mệt, bạn có thể để lại xe ở đó và đi tàu hay máy bay về. Dịch vụ cho thuê xe thông thường rất khó đáp ứng yêu cầu này. Và câu chuyện nghe như viễn tưởng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, việc này lại dần trở thành phổ biến.
  • Ở Seoul chẳng hạn, có những công ty như là SOCAR, cho phép khách đến một “bãi xe” nào đó, checkin trên app và lấy xe sử dụng, lúc nào chán dùng thì trả lại ở một “bãi xe” khác của họ. Dựa vào mức độ sử dụng như số km, thời gian,...hãng sẽ trừ tiền trong tài khoản của bạn. Bạn không cần mang xe của nhà đi công tác, cũng không cần phải mang trả xe về đúng chỗ đã thuê lúc đầu.
Hình 14.1: Mô hình Carsharing đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Pixabay.
Kết luận

Mô hình “chia sẻ” này hiện đã phát triển sang rất nhiều ngành khác: quần áo, giày dép, cây lọc nước,…Đôi khi, người ta nói “sharing economy”, có nghĩa là kinh tế chia sẻ, hiện đang là xu hướng lớn của thời nay.

Leave a Comment

CONTENTS