MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Những mô hình Tích hợp sản phẩm và dịch vụ phổ biến

Estimated reading: 1 minute 82 views
Tổng quan
PSS đã được các chuyên gia Phát triển sản phẩm & Dịch vụ nghiên cứu trong nhiều năm qua. Nghiên cứu đã tập trung vào một hệ thống PSS bao gồm sản phẩm kết hợp với dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các doanh nghiệp sản xuất sẽ có nhiều khả năng sản xuất ra những "dịch vụ" đi kèm, chứ không đơn thuần chỉ là sản phẩm. Nhờ vậy, người tiêu dùng sẽ dễ dàng tiêu thụ các sản phẩm đó hơn. Nghiên cứu này đã xác định ba loại mô hình PSS điểm hình, sau đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết.
Mô hình dịch vụ đi kèm sản phẩm
Mô hình dịch vụ đi kèm sản phẩm

Giới thiệu chung Ở mô hình này, doanh

Mô hình chia sẻ chức năng sản phẩm
Mô hình chia sẻ chức năng sản phẩm

Giới thiệu chung Khác với mô hình cung

Mô hình dịch vụ hướng đến kết quả
Mô hình dịch vụ hướng đến kết quả

Giới thiệu chung Ở mô hình này, khách

Leave a Comment

CONTENTS