MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mô hình chia sẻ chức năng sản phẩm

Estimated reading: 3 minutes 82 views
Giới thiệu chung
Khác với mô hình cung cấp dịch vụ đi kèm như trên, mô hình chia sẻ chức năng sản phẩm không “bán” sản phẩm cho khách hàng, mà thay vào đó, họ “bán” chức năng hay “quyền sử dụng”sản phẩm cho khách hàng. Ở mô hình này, nhà cung cấp dịch vụ sẽ giữ lại quyền sở hữu sản phẩm, đồng thời đảm nhận việc bảo trì, sửa chữa. Khách hàng chỉ đơn giản là trả tiền và có quyền sử dụng.
Hình 14.2: Những tờ rơi cho thuê phòng trọ tại phổ biến tại các thành phố lớn. Ảnh: nhatgiangphoto/Flickr.
Kết luận

Đây là hình thức đang được phát triển ngày một nhiều ở Việt Nam, lý do bởi khách hàng ngày càng quan tâm hơn đến chức năng của sản phẩm hơn là quyền sở hữu.

Leave a Comment

CONTENTS