MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Mô hình dịch vụ hướng đến kết quả

Estimated reading: 3 minutes 79 views
Giới thiệu chung
Ở mô hình này, khách hàng mua một kết quả mà họ cần. Họ không quan tâm đến việc nhà cung cấp dịch vụ dùng sản phẩm gì và theo cách thức nào để đem lại kết quả đó.
Hình 14.3: Dịch vụ giặt là được nhiều người sử dụng bởi sự tiện ích mà nó mang lại. Ảnh: Anca Gabriela Zosin/Unsplash.
Kết luận

Ba mô hình trên giúp các bạn có cái nhìn cơ bản về khái niệm Tích hợp sản phẩm và dịch vụ, cũng như mô hình kinh doanh được sử dụng PSS. PSS hứa hẹn trở thành mô hình phổ biến trong tương lai, vì nó mang lại nhiều lợi ích cho các bên, giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Ba mô hình trên yêu cầu các công ty phối hợp chiến lược kinh doanh với năng lực phát triển của mình, chiến lược sản phẩm và dịch vụ phải liên kết chặt chẽ với khách hàng và các đối tác bên ngoài khác.

Leave a Comment

CONTENTS