MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tích hợp sản phẩm và dịch vụ là gì?

Estimated reading: 3 minutes 87 views
Mô hình tích hợp dịch vụ - PSS
Mô hình tích hợp dịch vụ - PSS là mô hình kinh doanh có tính liên kết chặt chẽ giữa sản phẩm và dịch vụ. Mô hình PSS được biết đến như phương tiện làm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm kết hợp với dịch vụ, với mục đích thỏa mãn nhu cầu sử dụng của khách hàng. Hay nói một cách nôm na, Mô hình tích hợp dịch vụ là một công ty sẽ cung cấp "gói hàng" bao gồm sản phẩm và dịch vụ, thay vì trước đây chỉ tập trung vào sản phẩm.
PSS

PSS là một chiến lược kinh doanh sáng tạo, thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống, dựa trên thiết kế và bán sản phẩm vật lý bởi một phương pháp tiếp cận mới, đó là tập trung vào việc kết hợp sản phẩm và dịch vụ. Để thực hiện điều này, những thay đổi trong cách kinh doanh và phân phối giá trị cho người dùng là điều cần thiết, dẫn đến những thay đổi trong mô hình kinh doanh của công ty.

Leave a Comment

CONTENTS