MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Giới thiệu chung

Estimated reading: 7 minutes 87 views
Thiết kế
Nói đến “thiết kế”, nhiều người hình dung đó là công việc mang đầy tính nghệ thuật và sáng tạo, đòi hỏi nỗ lực và tài năng cá nhân nhiều hơn là tính tập thể. Điều này không đúng, kể cả đối với sản phẩm hữu hình hay với dịch vụ vô hình.
Cần khảo sát nhu cầu khách hàng nghiêm túc như thế nào?
  • Ý kiến của chuyên gia cũng chỉ ra cho chúng ta thấy cần khảo sát nhu cầu khách hàng nghiêm túc như thế nào.
  • Rõ ràng là việc nhìn vào các con số thống kê, khảo sát qua báo chí, truyền thông,…chỉ cho bạn biết được nhu cầu thị trường ở mức chung chung. Khi xuất hiện nhu cầu thị trường dành cho một sản phẩm nào đó và bạn nhận thấy thế mạnh của mình đáp ứng được, bạn quyết định làm sản phẩm này. Nhưng khi bắt tay vào làm sản phẩm, bạn cần khảo sát cả sở thích của người dùng.

Leave a Comment

CONTENTS