MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tại sao cần phải đồng cảm với khách hàng?

Estimated reading: 2 minutes 86 views
Theo thống kê
Có đến 40% số lượng startup thất bại do sản phẩm hay dịch vụ làm ra không được khách hàng đón nhận. Câu cửa miệng “khách hàng là thượng đế” luôn được nhắc đến khi kinh doanh, nhất là kinh doanh dịch vụ.
Hình 2.1: Thống kê lý do doanh nghiệp và startup thất bại khi kinh doanh.
Giải thích

Không phải doanh nghiệp không hiểu được tầm quan trọng của việc phải đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng. Nhưng vì nhiều lý do khách quan và chủ quan dẫn đến việc khảo sát nhu cầu khách hàng không được thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đạt kết quả. Một số startup do quá nóng vội, thiếu kinh nghiệm thực tế, chỉ chạy theo xu hướng mà quên đi chính khách hàng của
mình. Số khác thì đã ý thức được tầm quan trọng của khảo sát khách hàng nhưng họ lại thiếu phương pháp, quy trình thực hiện.

Leave a Comment

CONTENTS