MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Bản tổng hợp nhiệm vụ

Estimated reading: 3 minutes 81 views
GIới thiệu chung
Sau khi có chiến lược và kế hoạch, chúng ta đã có thể bắt tay vào thực hiện thiết kế và tích hợp dịch vụ. Những việc cần làm đầu tiên bao gồm chốt lại đội ngũ nhân sự thực hiện dự án (trong trường hợp cần bổ sung nguồn lực), và đưa ra bản tổng hợp nhiệm vụ (Mission Statement).
Tổng kết chương
  • Trên đây là những kiến thức cơ bản về Xác lập bài toán thiết kế và tích hợp dịch vụ, để tìm hiểu thêm những kiến thức chuyên sâu hơn về chủ đề này, các bạn có thể tham khảo cuốn CDI Framework 2021. Nếu muốnư nghiên cứu, tìm hiểu thêm về công việc tương tự nhưng áp dụng cho sản phẩm, các bạnư có thể tìm đọc RDI Toolkit.
  • Để biết thêm thông tin về các tài liệu này, các bạn có thể liên hệ với MES LAB.
Bảng 3.3: Bản tổng hợp nhiệm vụ (Mission Statement).

Leave a Comment

CONTENTS