MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Estimated reading: 4 minutes 89 views
Tổng quan
  • Việc hiểu biết về các dịch vụ cạnh tranh ở hiện tại và tương lai gần, sẽ giúp đội ngũ của chúng ta có được một cái nhìn chung, rõ ràng nhất về chỗ đứng của dịch vụ trên toàn thị trường mà chúng ta dự định sẽ bước vào. Đó là một căn cứ quan trọng cho việc đưa ra những quyết định chiến lược.
  • Xuất phát từ danh sách các nhu cầu của khách hàng có được ở bước trước, chúng ta tiến hành đối chiếu so sánh để xem các đối thủ đã làm tốt đến đâu và khoảng trống thị trường mà chúng ta có thể chen chân vào. Hãy liệt kê các nhu cầu thành các dòng và các dịch vụ tương tự thành các cột, so sánh và đối chiếu để trả lời các câu hỏi:
  1. Đâu là nhu cầu mà chúng ta có thể đáp ứng tốt hơn các dịch vụ tương tự khác?
  2. Đâu là nhu cầu tận dụng được nguồn lực của chúng ta đồng thời đối thủ cạnh tranh khác không thể dễ dàng sao chép trong một khoảng thời gian đủ dài?
Bảng 3.2: So sánh các tiêu chí đáp ứng nhu cầu với đối thủ cạnh tranh.
Kết luận

Sau bước này, về cơ bản chúng ta đã hình dung được dịch vụ mà chúng ta sắp tạo ra tới đây cần có đặc tính như thế nào, cần phải hướng tập khách hàng nào và tập trung khai thác các điểm nhấn khác biệt nào so với đối thủ. Đây là thời điểm đề ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp.

Leave a Comment

CONTENTS