MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Xác định nguồn lực hiện có của dự án

Estimated reading: 3 minutes 86 views
Giới thiệu chung
Việc xác định nguồn lực dự án sẽ giúp chúng ta có cái nhìn chính xác và cụ thể nhất về năng lực khả năng của toàn đội ngũ thực hiện dự án. Để từ đó làm một phần cơ sở cho các chiến lược, các kế hoạch được lập nên ở các bước sau.
  1. Nguồn lực về tài chính, ví dụ như các khoản ngân sách dành cho dự án, các nguồn tài sản có thể huy động cho dự án của các cổ đông, các khoản có thể vay,...
  2. Nguồn lực về nhân sự bao gồm nhân sự thực hiện dự án và nhân sự hỗ trợ. Cần phân loại để chỉ rõ ra các nhân sự cốt cán, điểm mạnh nổi bật của mỗi nhân sự (kể cả những điểm mạnh chưa có liên quan đến dịch vụ sẽ triển khai). Ví dụ, trong một dự án xây dựng mô hình chuyển hàng nhanh, chúng ta hiện có trong tay một số nhân sự đã có kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng, có một số nhân sự lập trình phần mềm rất giỏi, hay có một nhân sự có kinh nghiệm về chế biến, bảo quản thực phẩm,...
  3. Nguồn lực về công nghệ đối với mảng dịch vụ có thể bao gồm: những bí quyết về chế biến, ví dụ, công thức của một loại đồ uống đặc biệt mà gần như chưa cửa hàng nào làm được, những kinh nghiệm nổi trội về đào tạo và quản lý nhân viên, hoặc bất kì một kinh nghiệm độc đáo nào mà bạn cho rằng có thể góp phần làm nên dịch vụ đang sắp triển khai. Hãy liệt kê chi tiết và rõ ràng tất cả những gì chúng ta có thể làm cho dự án.
  4. Các nguồn lực khác bao gồm sự hỗ trợ có thể có từ các đối tác, kinh nghiệm trong xử lý các hồ sơ thủ tục,...

Leave a Comment

CONTENTS