MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các bước thực hiện lên ý tưởng chi tiết

Estimated reading: 4 minutes 78 views
Giới thiệu chung
Trong thiết kế và tích hợp dịch vụ, quá trình lên ý tưởng chi tiết sẽ trải qua 5 bước gồm: Khơi nguồn ý tưởng, Phát triển & nhân rộng ý tưởng, Sàng lọc ý tưởng, Hoàn thiện & tối ưu hóa ý tưởng, Kiểm tra và đánh giá ý tưởng.
Hình 4.3: Quá trình phát triển ý tưởng từ lúc sơ khai cho đến khi hình thành concept.
Khơi nguồn ý tưởng
Khơi nguồn ý tưởng

Nhiệm vụ cụ thể Mỗi thành viên trong

Brainstorming
Brainstorming

Khái niệm Theo Wikipedia, Brainstorming (tiếng Việt nhiều

Sàng lọc ý tưởng
Sàng lọc ý tưởng

Tổng quan Thông thường khi có một số

Hoàn thiện và tối ưu hóa ý tưởng
Hoàn thiện và tối ưu hóa ý tưởng

Review về các ý tưởng Công việc cần

Kiểm tra đánh giá ý tưởng
Kiểm tra đánh giá ý tưởng

Trước khi triển khai Việc cuối cùng cần

Leave a Comment

CONTENTS