MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Khơi nguồn ý tưởng

Estimated reading: 10 minutes 85 views
Nhiệm vụ cụ thể

Mỗi thành viên trong nhóm thiết kế dịch vụ dựa vào các tình huống trước đây đã gặp để đưa ra ý tưởng mới hoặc cải tiến dịch vụ so với những bên đã làm. Đừng lo lắng khi đưa ra ý tưởng, lúc này tất cả thành viên đều bình đẳng và không có quyền “ném đá” ý tưởng của người khác. Do vậy, hãy thoải mái suy nghĩ về các ý tưởng có thể được coi là “kì dị”. Thời gian cho công đoạn này vào khoảng một ngày cho tất cả các thành viên. 

Một số nguồn ý tưởng

Dưới đây là gợi ý một số nguồn ý tưởng cho bạn và nhóm thiết kế có thể tham khảo:

Mẹo nhỏ duy trì nguồn ý tưởng đều đặn
Ngoài ra, để duy trì nguồn ý tưởng đều đặn, cũng có những mẹo nho nhỏ để các nhóm thiết kế có thể áp dụng:
Hình 4.4: Không gian làm việc cũng có tác động lớn đến khả năng sáng tạo ý tưởng. Văn phòng tông màu sáng giúp nhân viên tập trung tối đa, nâng cao năng suất làm việc. Ảnh: Social Cut trên Unsplash.
Kết luận

Khi bạn và nhóm của bạn đã quen với việc luyện tập sáng tạo thường xuyên, tất cả sẽ dễ dàng đưa ra một vài ý tưởng ban đầu. Khi đó, việc cần làm tiếp theo là phát triển và nhân rộng nó lên. Để thuận lợi hơn cho việc sáng tạo, bạn nên tập hợp một nhóm (5 đến 10 người), sử dụng một công cụ phổ biến brainstorming.

Leave a Comment

CONTENTS