MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Kiểm tra đánh giá ý tưởng

Estimated reading: 5 minutes 85 views
Trước khi triển khai
Việc cuối cùng cần thực hiện đánh giá lại một lần để xem ý tưởng đó có thực sự tốt hay không. Để đánh giá ý tưởng, chúng ta có thể sử dụng bộ tiêu chí Real – Win – Worth It. Đây là phương pháp được nghiên cứu và triển khai tại nhiều công ty và trường đại học tại Mỹ.13 Một bộ câu hỏi dạng “Có” hoặc “Không” sẽ được đưa ra để đánh ra ý tưởng trên từng tiêu chí:
  1. Real – Tính thực tế – kiểm định xem ý tưởng có chắc chắn triển khai được không với nguồn lực hiện tại.
  2. Win – Tính cạnh tranh – kiểm định xem liệu ý tưởng nếu triển khai thì có cạnh tranh được với đối thủ không.
  3. Worth It – Tính phù hợp – kiểm định xem ý tưởng có đáng làm hay không.
Các câu hỏi cho từng tiêu chí
Các câu hỏi cho từng tiêu chí có thể được chỉnh sửa sao cho phù hợp với cá nhân hoặc doanh nghiệp dịch vụ nhưng nên giữ lại các hỏi cơ bản cho từng tiêu chí.
Sau khi trả lời các câu hỏi
  • Sau khi trả lời các câu hỏi theo ba tiêu chí trên, chúng ta có thể tổng hợp được phần trăm các câu trả lời “Có”. Qua đó, nếu con số thu được có thể chấp nhận được – từ 80% trở lên – chúng ta có thể bắt tay vào công đoạn thử nghiệm và triển khai.
  • Nếu không, chúng ta sẽ cần bổ sung chỉnh sửa thêm, hoặc hạ thấp kì vọng để đạt được mục tiêu (lưu ý chúng ta không đề ra ý tưởng mới mà chỉ thực hiện các điều chỉnh nhỏ). Khi đó, chúng ta cần thêm các phương án dự phòng để có thể tránh được rủi ro.
  • Trong một số trường hợp, nếu ý tưởng không thực sự tốt, chúng ta buộc phải dừng lại và chờ đợi đến thời điểm thích hợp hơn.

Leave a Comment

CONTENTS