MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Sàng lọc ý tưởng

Estimated reading: 8 minutes 104 views
Tổng quan
Thông thường khi có một số ý tưởng có thể triển khai, chúng ta thường sơ loại bằng một số phương pháp đơn giản như biểu quyết, bỏ phiếu. Sau đó cách thường lệ là đưa lại cho nhóm trưởng, hoặc lãnh đạo quyết định chọn ý tưởng phù hợp nhất. Cách thức này bộc lộ những hạn chế thường thấy:
Bộ câu hỏi VRIN
 • VRIN là phương pháp hữu hiệu để đánh giá các nguồn lực của doanh nghiệp, bao gồm nhân lực, ý tưởng kinh doanh, ý tưởng dịch vụ. Việc sàng lọc VRIN tương đối dễ dàng, các thành viên nhóm phát triển đều có thể sử dụng để trả lời các câu hỏi bên dưới. Do đó, phương pháp này phù hợp để sơ loại (từ vài chục ý tưởng xuống còn dưới 10 ý tưởng).
 • VRIN là viết tắt của 4 yếu tố chủ chốt:
 1. Value: tính giá trị, ý tưởng đó có thực sự đem lại giá trị cho khách hàng, giải quyết được vấn đề của khách hàng không?
 2. Rareness: độ hiếm, đã ai thực hiện ý tưởng đó chưa?
 3. Inimitable: khả năng chống sao chép, liệu sau khi đưa ý tưởng này ra thị trường thì ý tưởng có dễ bị các đối thủ sao chép không?
 4. Non-substitutable: khó bị thay thế, liệu có những dịch vụ không giống hoàn toàn nhưng tương đương, có thể thay thế ý tưởng của chúng ta không?
Đánh giá

Với 4 câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời có hoặc không. Số câu trả lời “có” sẽ là tham chiếu để chọn ra một số các ý tưởng tương đối tốt, sau đó đưa vào sàng lọc chi tiết bằng Ma trận quyết định.

Ma trận quyết định

Bước tiếp theo chúng ta cần làm là sàng lọc một cách chi tiết các ý tưởng đã vượt qua vòng sơ loại. Với Ma trận quyết định, chúng ta sẽ đưa ra một bảng các tiêu chí, dựa trên các yêu cầu cụ thể được đề ra trong bảng Tổng kết nhiệm vụ (xem các chương trước).

Một số tiêu chí chung trong bảng tiêu chí này có thể bao gồm:
 • Tính mới mẻ và khác biệt.
 • Mang bản sắc văn hoá địa phương.
 • Chi phí thấp.
 • Dễ triển khai.
 • Phù hợp chiến lược dài hạn.
Chấm điểm cho ý tưởng

Mỗi doanh nghiệp, tại mỗi thời điểm sẽ có độ ưu tiên cho các tiêu chí khác nhau. Do vậy, trước khi chấm điểm cho ý tưởng thì chúng ta cần đánh giá độ quan trọng của các tiêu chí theo thang điểm 100. Ví dụ:

 • Tính mới mẻ và khác biệt, tiêu chí quan trọng nhất – 30%.
 • Mang bản sắc văn hoá địa phương – 20%.
 • Chi phí thấp – 15%.
 • Dễ triển khai – 25%.
 • Phù hợp chiến lược dài hạn – 10%.
Bảng 4.1: Ma trận quyết định (ma trận lựa chọn) – Decision Matrix.

Leave a Comment

CONTENTS