MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Các phương pháp tạo mẫu phổ biến

Estimated reading: 1 minute 83 views
Giới thiệu chung
Khó có một danh sách đầy đủ các phương pháp tạo mẫu dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giới thiệu bốn phương pháp thường dùng nhất. Với các phương pháp này, bạn có thể làm theo hoặc chỉnh sửa một chút để đưa ra hình thức tạo mẫu phù hợp.
Tạo mẫu dịch vụ bằng hình ảnh - StoryBoards
Tạo mẫu dịch vụ bằng hình ảnh - StoryBoards

StoryBoards StoryBoards là chuỗi các hình ảnh hoặc

Tạo mẫu dịch vụ với mô hình nhỏ - Desktop walkthrough
Tạo mẫu dịch vụ với mô hình nhỏ - Desktop walkthrough

Desktop walkthrough Desktop walkthrough là mô hình 3D

Tạo mẫu dịch vụ với kích thước thật – Service Prototypes
Tạo mẫu dịch vụ với kích thước thật – Service Prototypes

Service Prototypes Service Prototypes là mô phỏng trải

Leave a Comment

CONTENTS