MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tạo mẫu dịch vụ bằng hình ảnh – StoryBoards

Estimated reading: 3 minutes 77 views
StoryBoards
StoryBoards là chuỗi các hình ảnh hoặc bản vẽ trực quan hiển thị chuỗi sự kiện cụ thể. Nó có thể bao gồm một tình huống phổ biến nơi dịch vụ được sử dụng hoặc vẽ ra chi tiết các lý do khiến bạn quyết định tạo ra một thiết kế dịch vụ mới.
Hình 5.2: Sử dụng phương pháp StoryBoards (dạng truyện tranh) để thiết kế phim hoạt hình. Ảnh: Flickr.

Leave a Comment

CONTENTS