MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tạo mẫu dịch vụ với kích thước thật – Service Prototypes

Estimated reading: 3 minutes 90 views
Service Prototypes
Service Prototypes là mô phỏng trải nghiệm dịch vụ với đạo cụ và nhân vật và môi trường thật. Những mô phỏng này được thực hiện từ những cuộc trò chuyện theo hình thức phân vai, trên một khu vực mô phỏng với kích thước tương tự như cửa hàng hoặc không gian dịch vụ bạn định mở.
Hình 5.4: Hình ảnh một cửa hàng MacDonald’s – là đơn vị đã thành công với phương pháp tạo mẫu Service Prototypes. Ảnh: Roman Lopez trên Unsplash.

Leave a Comment

CONTENTS