MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tạo mẫu dịch vụ với mô hình nhỏ – Desktop walkthrough

Estimated reading: 3 minutes 77 views
Desktop walkthrough
Desktop walkthrough là mô hình 3D với quy mô nhỏ, mô phỏng một môi trường dịch vụ. Sử dụng các đạo cụ đơn giản như Lego cho phép nhà thiết kế dựng lại các tình huống, hành động phổ biến với mục đích phục vụ quá trình tạo mẫu.
Hình 5.3: Nhiều bệnh viện được thiết kế theo phương pháp Desktop walkthrough để giúp hoạt động khám chữa bệnh trở nên thuận tiện. Ảnh: Pexels.

Leave a Comment

CONTENTS