MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Tạo mẫu dịch vụ là gì?

Estimated reading: 4 minutes 99 views
Khái niệm
Tạo mẫu dịch vụ là thao tác được thực hiện trước khi dịch vụ ra mắt, nhằm mô tả lại toàn diện hoặc một phần dịch vụ như lúc triển khai thực tế. Mục đích của việc này là quan sát, thử nghiệm, kiểm tra xem dịch vụ đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đã được đề ra ban đầu hay chưa, từ đó đưa ra các chỉnh sửa cải thiện.
Lợi ích của việc tạo mẫu dịch vụ

Nói đúng hơn, tạo mẫu giúp cho việc đánh giá xem liệu những gì bạn và đội ngũ có thể thực hiện có trùng hoặc tiệm cận với những gì bạn hình dung về dịch vụ hay không. 

Theo Ilya Prokopoff

Đồng giám đốc điều hành IDEO20 San Francisco, thì “tạo mẫu là một công cụ quyền năng bởi vì bạn dễ dàng cân đo giữa nhu cầu của khách hàng và khả năng của doanh nghiệp”. Còn Tim Brown – CEO của IDEO – cho biết “có một nghịch lý thú vị với việc tạo mẫu – giai đoạn này buộc chúng tôi làm chậm lại để tăng tốc. Bằng cách dành thời gian để tạo ra các mô hình thử nghiệm ý tưởng, chúng tôi tránh những sai lầm tốn kém như làm mọi thứ trở nên phức tạp quá sớm hay gắn bó với một ý tưởng đơn giản quá lâu”.

Kết luận

Nếu vẫn chưa hình dung ra tạo mẫu dịch vụ của mình như thế nào, chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách liệt kê ra một số loại mẫu dịch vụ thường thấy. Nhưng trước hết, hãy tìm hiểu và thống nhất các nguyên tắc khi tạo mẫu dịch vụ.

Leave a Comment

CONTENTS