MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Chương 6: Thử nghiệm dịch vụ

Estimated reading: 1 minute 87 views
Giới thiệu chung
Tạo mẫu và thử nghiệm luôn là hai hoạt động diễn ra song hành với nhau. Trong chương trước, chúng ta đã đưa ra các hình thức tạo mẫu thường được sử dụng, và các nguyên tắc cơ bản khi tạo mẫu. Ở chương này, chúng ta sẽ đề cập đến cách thức ghi nhận, quan sát và phản ánh các kết quả khi thử nghiệm mẫu dịch vụ.
Các doanh nghiệp thử nghiệm dịch vụ trên thực tế như thế nào?
Các doanh nghiệp thử nghiệm dịch vụ trên thực tế như thế nào?

“Grab FareLock Pass” “Grab FareLock Pass” là một

Thử nghiệm dịch vụ như thế nào
Thử nghiệm dịch vụ như thế nào

Tổng quan Nhờ một vài gợi ý ở

Các bước tiến hành thử nghiệm
Các bước tiến hành thử nghiệm

Giới thiệu chung Về cơ bản, quá trình

Leave a Comment

CONTENTS