MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thêm vào các câu hỏi thử nghiệm mức độ đón nhận

Estimated reading: 7 minutes 82 views
Lợi ích

Điều này sẽ giúp chúng ta biết được dịch vụ của mình có được khách hàng hưởng ứng, đón nhận khi đưa ra thị trường hay không, bằng cách đặt ra câu hỏi “bạn có sẵn sàng sử dụng dịch vụ này không” và nhờ khách hàng trải nghiệm chọn một trong các câu trả lời sẵn:

 • A. Tôi chắc chắn sẽ sử dụng.
 • B. Nhiều khả năng tôi sẽ sử dụng.
 • C. Tôi có thể sử dụng, cũng có thể không.
 • D. Nhiều khả năng tôi sẽ không sử dụng.
 • E. Tôi chắc chắn sẽ không sử dụng.
Bảng 6.1: Biểu mẫu thử nghiệm thị trường
Công thức ước đoán doanh số

Sau khi tính được xác suất thực tế khách có thể sẽ sử dụng dịch vụ, chúng ta có công thức ước đoán doanh số:

Q = N x A x P x T

Trong đó:

 • Quy mô thị trường (N): bằng số lượng người sử dụng nhân với số lần sử dụng trung bình một năm.
 • Mức độ phủ sóng của dịch vụ trên thị trường (A): thể hiện khả năng khách hàng “bắt gặp” dịch vụ của bạn. Dịch vụ “phủ sóng” càng nhiều, thì cơ hội càng cao.
 • Xác suất mua (P): Tính được qua phản hồi của khách hàng (P = 0.4 x [%A] + 0.2 x [%B]).
 • Mức mua trung bình (T): Bằng chi phí trung bình một khách hàng bỏ ra trên một lần sử dụng dịch vụ.
Phương án nâng cao doanh số

Từ công thức, chúng ta có thể có một vài phương án nâng cao doanh số như sau:

 • Nâng cao N: Tăng cường quảng bá, kích cầu, mở rộng số lượng người quan tâm đến các giải pháp liên quan đến sản phẩm, mở rộng phạm vi kinh doanh, khai phá thị trường mới.
 • Nâng cao A: Có mặt ở nhiều nơi khu vực tiềm năng nhất có thể, tăng cường phủ sóng, hình ảnh, thương hiệu trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội,…
 • Nâng cao P: P phản ánh mức độ yêu thích của khách hàng dành cho dịch vụ. Để nâng cao P, cần cải tiện dịch vụ theo những đề xuất “phù hợp” của khách hàng, thêm các tính năng, trải nghiệm hữu ích, khuyến mại,…
 • Nâng cao T: Thêm vào một số sản phẩm, dịch vụ bổ sung đi kèm nhằm tăng mức mua trung bình của khách hàng.
Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả dự báo
Doanh số ước đoán theo công thức trên là dự kiến, trên thực tế, kết quả dự báo có thể bị sai lệch theo hướng tích cực hoặc tiêu cực bởi một số nguyên nhân:

Leave a Comment

CONTENTS