MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Xác định mục tiêu tạo mẫu và thử nghiệm

Estimated reading: 2 minutes 94 views
Sau giai đoạn ý tưởng
Chúng ta đã thu được các concept chính là một số mô hình logic của dịch vụ. Đó là các sơ đồ khối chức năng, và sự liên quan phối hợp giữa chúng, mô tả quá trình từ khi khách hàng đặt chân đến địa điểm cung cấp dịch vụ, sử dụng các dịch vụ cho đến khi khách hàng thanh toán và ra về. Từ mô hình logic này, chúng ta sẽ thiết kế một mô hình đánh giá, tương ứng với từng khâu theo mục tiêu, từ đó, có được câu trả lời cho các vấn đề:
  1. Chúng ta đã mang lại giá trị gì? Có đáp ứng được nhu cầu nào của khách hàng không?
  2. Khách hàng sử dụng các giá trị đó như thế nào?
  3. Sự phối hợp liên kết giữa các dịch vụ được cung cấp có thuận tiện cho khách hàng không?
Kết luận

Nhờ các câu trả lời thu được, chúng ta xây dựng sơ đồ các tương tác người dùng (user flow) và hành trình khách hàng (customer journey) (xem thêm chương UI/UX) phù hợp và chọn ra các điểm đáng lưu tâm để tạo mẫu và thử nghiệm.

Leave a Comment

CONTENTS