MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thử nghiệm dịch vụ như thế nào

Estimated reading: 4 minutes 90 views
Tổng quan
Nhờ một vài gợi ý ở chương trước, có thể bạn đang bắt tay vào công đoạn tạo mẫu cho dịch vụ của riêng mình rồi. Trong quá trình xây dựng mẫu, các câu hỏi về việc làm thế nào để kiểm nghiệm, đánh giá mẫu đó sẽ được đặt ra một cách tự nhiên. Bạn cũng cần lưu ý một số nguyên tắc để đảm bảo việc thử nghiệm không cho kết quả sai lệch so với khi triển khai dịch vụ.
Nếu tạo mẫu được xây dựng bằng hình thức Desktop Walkthrough hay Prototyping

Hãy thử đặt ra thêm nhiều các tình huống nữa. Nếu dùng hình thức Storyboards, bạn hãy giảm một phần sự lạc quan và nói thêm về các điểm còn chưa tốt, thay vì chỉ vẽ ra một bức tranh màu hồng hoàn hảo.

Leave a Comment

CONTENTS