MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Giới thiệu chung

Estimated reading: 3 minutes 76 views
Trải nghiệm người dùng
  • Trong các phần trước của tài liệu này, chúng ta thường xuyên nhắc đến việc cần phải đem lại “trải nghiệm” tốt nhất dành cho khách hàng. Vậy, trải nghiệm là gì? Và làm thế nào để xây dựng nó? Chương này của tài liệu sẽ giải đáp những thắc mắc đó.
  • Khái niệm “trải nghiệm người dùng” còn được biết tới phổ biến với thuật ngữ UX (User experience). Bạn có thể tìm thấy thông tin về khái niệm cũng như cách xây dựng trên internet.
Kết luận
  • Vì vậy, trong tài liệu này chúng tôi sẽ đưa vào những thông tin được tổng hợp từ các nguồn ở cả Việt Nam và nước ngoài, chủ yếu dựa trên quan điểm của Design Thinking về thiết kế dịch vụ, để cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan và có hệ thống về thiết kế trải nghiệm, phần đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong thiết kế dịch vụ.
  • Chương này cũng khai thác thêm về một khái niệm thường gắn liền với UX là UI (User interface, giao diện người dùng), và mối tương quan giữa thiết kế UI, UX và thiết kế dịch vụ.
  • Các kỹ thuật được nêu trong chương này có thể kết hợp với các hoạt động ở bước Đồng cảm với khách hàng và bước Tạo mẫu, Thử nghiệm dịch vụ.

Leave a Comment

CONTENTS