MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thiết kế và xây dựng UX trong phát triển và tích hợp dịch vụ

Estimated reading: 1 minute 88 views
Giới thiệu
Do UX tương đối ổn định nên có các phương pháp để xây dựng UX tốt. Các phương pháp này được thực hiện xuyên suốt 5 khâu của quá trình thiết kế, tích hợp dịch vụ theo Design Thinking.
Xây dựng chân dung khách hàng
Xây dựng chân dung khách hàng

User Persona User Persona, tức chân dung người

Xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng
Xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng

Bối cảnh Khi khách hàng bắt đầu nhìn

Leave a Comment

CONTENTS