MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Công cụ mô tả công việc

Estimated reading: 5 minutes 79 views
Giới thiệu
Sau đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu 2 công cụ mô tả công việc một cách hiệu quả đang được sử dụng phổ biến trong dịch vụ. Nó sẽ giúp bạn nắm bắt được toàn bộ kế hoạch, thời gian dự kiến.
Hình 9.4: Hình ảnh minh họa biểu đồ Gantt sử dụng để mô tả công việc trong ngành dịch vụ.
Hình 9.5: Hình ảnh minh họa biểu đồ Pert sử dụng để mô tả công việc trong ngành dịch vụ.
Các bước lập kế hoạch dự án
Việc lập kế hoạch dự án được thực hiện với 4 bước sau: Liệt kê danh sách công việc, Lập kế hoạch làm việc, Xác định ngân sách của dự án, Lập kế hoạch đề phòng rủi ro.

Leave a Comment

CONTENTS