MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Quy trình thực hiện quản lý dự án thiết kế dịch vụ

Estimated reading: 6 minutes 84 views
Các bước để quản lý dự án thiết kế dịch vụ

Một dự án thiết kế dịch vụ thường bao gồm hai giai đoạn lớn. Giai đoạn một là tìm hiểu nhu cầu, đánh giá khả thi. Giai đoạn hai là ý tưởng, concept, thử nghiệm. Theo đó, quy trình quản lý xuyên suốt hai giai đoạn này có thể được chia ra 4 bước:

  • Nghiên cứu tính khả thi.
  • Lập kế hoạch thực hiện.
  • Lên ý tưởng, thực hiện tạo mẫu thử nghiệm và điều chỉnh khi đang thực hiện (về mặt quản lý). 
  • Đánh giá kết quả.
Hình 9.1: Những công việc liên quan mật thiết với nhau cần thực hiện một cách nối tiếp để đạt hiệu quả.
Hình 9.2: Thực hiện các công việc song song sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức cho dự án phát triển dịch vụ.
Hình 9.3: Các công việc sóng đôi thường được thực hiện trong mô hình siêu thị, cửa hàng tiện ích.

Leave a Comment

CONTENTS