MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Thực hiện và quản lý dự án

Estimated reading: 8 minutes 81 views
Tỏng quan
 • Lúc này, bạn đã có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch dự án đã tạo ra trước đó, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, quản lý và theo dõi tiến trình. Đây là thời điểm tốt để đưa ra thông tin quan trọng liên quan đến dự án. Giai đoạn thực hiện chiếm nhiều thời gian nhất trong tất cả các quy trình và đánh giá hiệu suất của toàn bộ dự án.
 • Để đảm bảo rằng kế hoạch dự án đang được hiện thực hóa, tất cả các khía cạnh của dự án phải được giám sát và điều chỉnh khi cần thiết. Để thực hiện việc này, bạn phải thực hiện quản lý 3 lĩnh vực chính trong dự án.
Quản lý thời gian/tiến độ dự án

Quản lý thời gian dự án là quá trình nhằm bảo đảm dự án hoàn thành các công việc đúng thời hạn, tránh bị các yếu tố bất trắc và rủi ro làm ảnh hưởng xấu đến tiến độ. Quá trình đó bao gồm:

 • Xác định nhiệm vụ.
 • Xác định nguồn lực thực hiện dự án.
 • Xác định thời gian thực hiện dự án.
 • Xây dựng lịch trình.
 • Kiểm soát lịch trình.
Khi thực hiện dự án
 • Chúng ta thường xuyên phải đối mặt với các yếu tố bất định. Do vậy, việc quản lý thời gian, đặc biệt thời gian dự trữ công việc giữ một vị trí rất quan trọng. Trên cơ sở thông tin về thời gian dự trữ công việc, người quản lý dự án có thể bố trí lại trình tự thực hiện các công việc, nhằm giảm bớt chi phí mà vẫn đảm bảo thực hiện dự án đúng thời hạn, đáp ứng các thay đổi không thể lường trước.
 • Chúng ta cần tính toán và phân tích thời gian dự trữ nhằm mục đích điều chỉnh, tính toán xác suất hoàn thành từng hoạt động cũng như toàn bộ dự án.
Quản lý chi phí bao gồm các nội dung chính sau:
 • Dự toán chi phí.
 • Lập kế hoạch chi phí.
 • Kiểm soát chi phí.

Quản lý chi phí không chỉ đơn thuần là theo dõi và ghi chép các khoản chi phí phát sinh trong dự án, mà còn phân tích, kiểm soát và quyết định các khoản chi một cách hiệu quả nhất về kinh tế đối với chủ thể tham gia dự án.

Quản lý chất lượng

Là tập hợp các hoạt động của chức năng quản lý nhằm đảm bảo cho dự án thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu và mục tiêu đề ra. Quản lý chất lượng dự án được thực hiện thông qua các hoạt động:

 • Lập kế hoạch chất lượng: Đó là xác định những tiêu chuẩn chất lượng có liên quan đến dự án, và
  làm thế nào để đáp ứng chúng.
 • Đảm bảo chất lượng: Với dịch vụ, luôn luôn đánh giá hiệu suất tổng thể dự án, đảm bảo dự án sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan.
 • Kiểm soát chất lượng: Đó là kết quả giám sát dự án cụ thể, đảm bảo nhóm thực hiện luôn tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng có liên quan.

Ba nội dung trên có mối quan hệ chặt chẽ, tương tác với nhau. Mỗi nội dung đều là kết quả do hai nội dung còn lại đem lại, đồng thời cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thực hiện hai nội dung kia.

Đánh giá kết quả
 • Khi tất cả các yêu cầu của dự án được đáp ứng, dự án kết thúc tại thời điểm này. Nếu kết quả của dự án đáp ứng các tiêu chí, thì sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn sẽ được khách hàng đón nhận.
 • Khi dự án kết thúc, đó cũng là thời điểm để đánh giá toàn bộ dự án. Trong lúc này, những sai lầm của nhóm dự án sẽ được xác định và rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo. Bên cạnh đó, nhà cung cấp dịch vụ có thể nhận thấy rằng họ có thể đạt được lợi nhuận dự kiến hay không? Hoặc có bị vượt quá thời hạn cho phép so với kế hoạch ban đầu? Trong những trường hợp này, dự án không thành công 100% với nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, chúng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện các hành động cần thiết để tránh rủi ro trong tương lai.
Tổng kết chương
 • Trên đây là những kiến thức cơ bản về quản lý dự án thiết kế & tích hợp dịch vụ, để tìm hiểu thêm những kiến thức chuyên sâu hơn về chủ đề này, các bạn có thể tham khảo cuốn CDI Framework 2021. Nếu muốn nghiên cứu, tìm hiểu thêm về công việc tương tự nhưng áp dụng cho sản phẩm, các bạn có thể tìm đọc RDI Toolkit.
 • Để biết thêm thông tin về các tài liệu này, các bạn có thể liên hệ với MES LAB.

Leave a Comment

CONTENTS