MES LAB

MES LAB

MES LAB NETWORK

Mạng lưới chuyên gia Phát triển sản phẩm, Design Thinking và Đổi mới sáng tạo

Dự trù, tính toán

Estimated reading: 4 minutes 82 views
Giới thiệu
Từ việc đánh giá, so sánh ở bước trên, chúng ta đã xác địch được chiến lược phát triển cho dịch vụ của mình. Dịch vụ sẽ tập trung vào phân khúc nào? Hướng đến khách hàng nào? Quy mô ra làm sao? Nguồn đầu vào từ đâu?,…Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành dự trù, tính toán dựa trên chiến lược dịch vụ đã đề ra.
Chi phí cho các tài sản cố định
  • Chi phí cho các tài sản cố định là số tiền bạn bỏ ra để đầu tư địa điểm, cơ sở vật chất, trang trí nội thất, công nghệ,…
  • Chi phí làm ra dịch vụ biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hóa, nguyên vật liệu (đối với dịch vụ bán sản phẩm) và các chi phí bằng tiền khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành thực hiện cung cấp dịch vụ trong một kỳ nhất định.
Chi phí kinh doanh

Chi phí kinh doanh là các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Đối với ngành dịch vụ, chi phí này bao gồm các khoản như: chi phí quản lý, marketing, lương sản phẩm,…

Kết luận
  • Từ những chi phí trên, kết hợp với sản lượng dự tính bán ra chúng ta tính được chi phí khấu hao trên một sản phẩm là bao nhiêu để tính được thời điểm hòa vốn, lãi hay lỗ,…bằng phương pháp IRR, NVP. Từ đó, quyết định có nên đầu tư hay không đối với dịch vụ mà bạn hướng đến.
  • Với mỗi loại dịch vụ khác nhau, thì sẽ có những hạng mục tính toán khác nhau, vì vậy các bạn cần điều chỉnh linh hoạt khi áp dụng đối với dịch vụ của mình.
Bảng: Biểu mẫu sản lượng dịch vụ.
Bảng: Chi phí kinh doanh.
Bảng: Biểu mẫu doanh số.

Leave a Comment

CONTENTS